Kontrolní výbor

Kontrolní výbor je jedním z povinných výborů Studentské unie ČVUT. Jeho hlavním úkolem je kontrola a dohled nad řízením jednotlivých klubů, ale i celé organizace. Členové kontrolního výboru jsou nejen cennými rádci v případě řešení problémů, ale i dobrými společníky na akcích, které pořádáme. Do kontrolního výboru je zájemce jmenován na základě kandidatury  Studentským parlamentem Studentské unie ČVUT. Nutnou podmínkou pro přijetí do kontrolního výboru je 1 rok aktivní účasti na chodu Studentské unie ČVUT. 

V současné době hledáme další členy do kontrolního výboru ! Podrobnější informace naleznete v tomto článku.

Kontaktní email na celou skupinu: kv@su.cvut.cz

Kontrolní výbor Studentské unie ČVUT

Petr Šatra

Kontakty:

Veronika Huvarová

Kontakty:

Jakub Brož

Kontakty:

  • email: