Rada studentských samospráv

Rada studentských samospráv je povinným výborem Studentské unie ČVUT. Výbor sdružuje zástupce jednotlivých kolejí Českého vysokého učení technického v Praze. Členové RSS jsou jmenování prezidentem SU ČVUT na základě jejich zvolení (určeno interními předpisy kolejních klubů). Členové RSS se schází na pravidelných schůzkách se zástupci Správy účelových zařízení ČVUT. Předsedou Rady studentských samospráv je prezident, nebo jím určený člen centrály.

Kontakt:

Neaktuální přehled - v současné době se připravuje interní předpis, který upravuje tento povinný výbor studentského parlamentu.

RSS SU ČVUT Delegát Delegát Datum jmenování
Předseda Rady studentských samospráv
Centrála Michal Halenka Ondřej Hába 10.2.2015, 10.2.2015
Kolejní kluby
Koleje Strahov Jakub Huspek Nikol Jaterková zatím neuvedeno
Koleje Podolí Ondřej Karmazín Jozef Šebák zatím neuvedeno
Bubenečská kolej Marie Dvořáková Martin Kočí zatím neuvedeno
Masarykova kolej Petr Pražák Miroslav Štrob 26.4.2014, 26.4.2014
Sinkuleho kolej Jakub Knap   zatím neuvedeno
Dejvická kolej Romana Fabianová   zatím neuvedeno
Hlávkova kolej Vojtěch Kaiser Tomáš Padělek zatím neuvedeno
Kolej Orlík Vitaliya Gusarova Pavel Nekrasov 9.2.2015, 9.2.2015
 
Akademický senát ČVUT
předseda KSÚZ Jan Matějka   zatím neuvedeno