Rada studentských samospráv

Rada studentských samospráv (RSS) je orgánem Studentské unie ČVUT. RSS sdružuje zástupce studentů jednotlivých kolejí Českého vysokého učení technického v Praze. Členové RSS jsou jmenování prezidentem SU ČVUT na základě jejich zvolení (určeno interními předpisy kolejních klubů). Členové RSS se schází na pravidelných schůzkách se zástupci Správy účelových zařízení ČVUT. Předsedou Rady studentských samospráv je prezident, nebo jím určený člen centrály.

Kontakt:

Předseda RSS - Stanislav Jeřábek
Kontakt:

Fungování RSS je upraveno interním předpisem IP 2017-P1

RSS SU ČVUT Delegát Delegát Datum jmenování
Předseda Rady studentských samospráv
Centrála Jozef Šebák Stanislav Jeřábek 10.2.2017, 10.2.2017
Kolejní kluby
Koleje Strahov      
Koleje Podolí      
Bubenečská kolej      
Masarykova kolej      
Sinkuleho kolej      
Dejvická kolej      
Hlávkova kolej      
Kolej Orlík      
 
Akademický senát ČVUT
předseda KSÚZ Tomáš Drábek