Nakládání s financemi klubů vol. 3

Nakládání s financemi klubů vol. 3

11. února 2021 13:15

Vážení přátelé, kolegové,

vzhledem k pokračující pandemii a nedostupnosti některých členských výhod dávám klubům možnost opět vracet členské příspěvky. Vydávám proto v souladu s předpisovou základnou z pozice statutára SU ČVUT následující

Nařízení prezidenta Č. 2021-NP1:

 1. Předsedové mohou po schválení představenstvem a vydání souvisejícího nařízení předsedy samostatně nakládat s financemi klubu takto:
  1. Vrátit členům členské příspěvky za období alespoň částečně se překrývající s obdobím od 1. 7. do 31. 12. 2020, případně na toto období převedené.
  2. Členské příspěvky dle písm. a) mohou být také ponechány v klubu a použity k úhradě členských příspěvků v následujícím období (dále jako převedené členské příspěvky).
  3. O vrácení či převedení členských příspěvků musí být rozhodnuto nejpozději 1. 4. 2021.
 2. S výjimkou Fakultního klubu BION lze vracet členské příspěvky pouze těm členům, kteří si o vrácení požádají.
 3. Člen, který požádá o vrácení či převedení členských příspěvků, zůstává členem klubu, ale je mu bez zbytečného odkladu v souladu s nařízením předsedy klubu omezeno čerpání výhod člena klubu definovaných ve stanovách klubu a v čl. III, odst. 9., písm. c) stanov Studentské unie ČVUT.
 4. Výše členských příspěvků vrácených či převedených v souladu s tímto nařízením nebude považována za přijaté členské příspěvky podle interního předpisu „IP 2017-P5 Odvody do centrálního rozpočtu”.
 5. Konkrétní data, způsoby žádání a metody vracení členských příspěvků stejně jako omezení výhod člena klubu budou stanovena nařízením předsedy klubu.

Vydáno dne 10. 2. 2021.
Dokument nařízení

Autor:
Ivana Dvořáková
Ivana Dvořáková Prezidentka SU ČVUT 2021-2023