Historie

Historie

VZNIK

Studentská unie ČVUT vznikala z iniciativy samotných studentů, zejména členů Akademického senátu ČVUT ve spolupráci s dalšími studenty, pod vedením tehdejšího místopředsedy AS ČVUT za studenty, Jaroslava Kuby, již od října 1997. Její historii tvoří několik významných okamžiků, které je možné považovat za počátek SU ČVUT. Spadá mezi ně první schůzka přípravného týmu, vytvoření prvních stanov, registrace občanského sdružení Ministerstvem vnitra, jmenování první rady SU ČVUT. Dle tradice nyní slavíme založení Studentské unie ČVUT ke dni její registrace u MV ČR dne 10. února 1998.

Registraci na MŠMT předložili (a byli prvními členy) Jaroslav Kuba (členské číslo 0001), Martin Vohralík (3. ročník FJFI, 0002) a Ondřej Resl (2. ročník FS, 0003).

PŘED ZALOŽENÍM SU ČVUT

Okolo roku 1997, již existovaly studentské unie na VŠCHT, v Ostravě a také na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT (dále jen SU FJFI). Mimo SU FJFI na ČVUT fungovalo také Radio Strahov, pozdější Rádio Akropolis a některé další studentské organizace. Obecně na ČVUT však studentské aktivity poněkud skomíraly. Ke zkušenostem z dění na scéně ČVUT se také připojily zkušenosti ze studijního pobytu jednoho ze zakladatelů se studentskými uniemi v Anglii.

CÍLE SU ČVUT

Hlavními cíli organizace bylo dle tehdejšího dokumentu vyvíjet činnost směřující ke zlepšení studijních podmínek a studia samotného, ale také podpora volnočasové činnosti studentů VŠ. Mezi aktivity, které napomáhaly k plnění hlavních cílů byla podpora výměnných pobytů, spolupráce s podobnými studentskými organizacemi u nás i v zahraničí, zajištění větší informovanosti studentů o dění na ČVUT či pomoc nově příchozím studentům.

POČÍTAČOVÁ SÍŤ

Paralelně s těmito aktivitami založila jiná skupina studentů na Strahovských kolejích počítačovou síť, která již poněkud přerostla rozměry soukromé lokální sítě a způsobovala tak řadu legislativních i finančních problémů. V rámci nově vzniklé SU ČVUT byl proto vytvořen právní, ekonomický a organizační model začlenění a fungování této sítě jako autonomního klubu a s tehdejšími šéfy sítě (postupně Martin Pičman a Jaroslav Klaus) byla domluvena spolupráce.

EXPANZE

Ekonomická a právní struktura SU ČVUT nakonec vznikla zcela originální tak, abychom mohli např. provozovat později největší studentskou počítačovou síť ve střední Evropě. Tento neobvyklý systém se po řadě peripetií podařilo vyjednat a podepsat rovněž s ČVUT, když jej Akademický senát na poslední chvíli odsouhlasil (dokonce jednomyslně!) jako protinávrh místopředsedy AS ČVUT k jinému návrhu Rektorátu. Ten jej nakonec později rovněž odsouhlasil.

KLUBY

V rychlém sledu vzniklo několik počítačových klubů na kolejích (první klub SU ČVUT byl Silicon Hill) a kolejní rady, které se do SU později začlenily. Velkou pomocí byl také Ing. Požár z Rektorátu ČVUT, a to zejména s přípravou a založením klubu ISC (International Student Club), který zaštiťuje komunikaci se zahraničními studenty již od roku 1999.

AHOJ TECHNIKO!

V říjnu 2004 se poprvé uskutečnila Akce prvák zahrnující velký koncert Strahov Open Air, pořádaný Rádiem Akropolis a další aktivity organizované studentskými organizacemi. Festival Strahov Open Air se stal po následující léta největší akcí SU ČVUT za což patří největší díky šéfredaktorovi Rádia Akropolis Pavlovi Zelinkovi.

Podrobná historie Studentské unie ČVUT

HISTORIE CENTRÁLY

2011-2013

 • Tomáš Zloch (prezident)
 • Radim Roška (viceprezident)
 • Martin Čarek
 • Taťána Hložková
 • Pavla Slezáková

2013-2015

 • Václava Sedlmajerová (prezident)
 • Vojtěch Hejl (viceprezident)
 • Martin Barič
 • Bára Jakšová
 • Lucie Zubinová
 • Maroš Mračna

2015-2017

 • Michal Halenka (prezident)
 • Saša Zejnilović (viceprezident)
 • Ondřej Hába
 • Marie Hoťková
 • Oldřich Štumbauer

2017-2019

 • Jozef Šebák (prezident)
 • Stanislav Jeřábek
 • Vít Diviš
 • Michal Kothera
 • Tomáš Drábek
 • Jan Mára

2019-2021

 • Stanislav Jeřábek (prezident)
 • Ivana Dvořáková
 • Milan Kurka
 • Pavel Valach
 • Jiří Hanuš
 • Tomáš Pokorný
 • Jakub Rubáš

2021-2023

 • Ivana Dvořáková (prezident)
 • Martin Andrýsek (viceprezident)
 • Alena Brožová
 • Radoslav Kondáč
 • Marcel Petráň
 • Kateřina Pánková
 • Tomáš Pícha
 • Lukáš Novotný