VYHLÁŠENÍ STUDENTSKÉ SOUTĚŽE O NÁVRH ŘEŠENÍ PROSTOR  KONTAKTNÍHO MÍSTA PRO VEŘEJNOST (UK POINT)

VYHLÁŠENÍ STUDENTSKÉ SOUTĚŽE O NÁVRH ŘEŠENÍ PROSTOR KONTAKTNÍHO MÍSTA PRO VEŘEJNOST (UK POINT)

5. ledna 2016 14:14

Univerzita Karlova v Praze vyhlašuje studentskou architektonickou soutěž, jejímž předmětem je zpracování návrhu prostor kontaktního místa pro veřejnost – UK Pointu. Jedná se o prodejnu propagačních a reprezentačních předmětů sídlící v Celetné ulici.

Účel a poslání soutěže
Účelem a posláním soutěže je nalézt a ocenit nejvhodnější řešení předmětu soutěže, která splní požadavky vyhlašovatele, obsažené v soutěžních podmínkách a v soutěžních podkladech.

Účastníci soutěže
Soutěž je určena pro studenty a čerstvé absolventy studia oborů se zaměřením na architekturu nebo design. Soutěže se mohou účastnit jednotlivci i týmy s maximálně 5 členy.

Registrace
Registrace je možná u sekretáře soutěže na e-mailové adrese …, a to do půlnoci dne 10. 1. 2016.

Dotazy a prohlídka prostor
Případné dotazy lze směřovat na sekretáře soutěže (…).

Soutěžící mají možnost prohlídky prostor v rámci běžného provozu UK Pointu kdykoliv do 1. 2. 2016. Informace o provozní době UK Pointu lze nalézt na jeho webových stránkách (http://point.cuni.cz). Prohlídku je třeba předem domluvit s PhDr. Hanou Urychovou (…).

Uzávěrka soutěže
Termín odevzdání vytvořených návrhů je 16:00 hod. dne 26. 2. 2016.

Všechny soutěžní návrhy posoudí odborná porota na hodnotícím zasedání, jehož přesné datum bude stanoveno v průběhu soutěže.

Ceny
1. cena se stanovuje ve výši 10 000,- Kč
2. cena se stanovuje ve výši 5 000,- Kč
3. cena se stanovuje ve výši 3 000,- Kč

Plné znění soutěžních podmínek je k dispozici zde http://ipc1.cuni.cz/soutez/podminky.pdf.
Soutěžní podklady potom naleznete zde
http://ipc1.cuni.cz/soutez/podklady.zip

Obsah soutěžních podkladů:

  • P.01 Půdorys UK Pointu (formát .pdf a .dwg)
  • P.02 Fotodokumentace
  • P.03 Požadavky na vybavení a úpravy UK Pointu

Bližší Informace o prodejně UK Point naleznete na http://point.cuni.cz.

Autor: