SÚZ ČVUT

SÚZ ČVUT

  • vzájemná komunikace
  • hlas studentů na kolejích
  • vzájemná výpomoc
  • kluby
  • aktivity kolejních klubů

Dalším důležitím partnerem Studentské unie ČVUT je Správa účelových zařízení ČVUT [dále jen SÚZ]. Kluby Studentské unie ČVUT působící na každé studentské koleji ČVUT a nabízí široké spektrum volnočasových aktivit. SÚZ se jako správce objektu stará o ubytovací prostory a ubytovací podmínky studentů. Společně tak tvoří partnerství, které se stará o kvalitu ubytování na kolejích. Důležitou součástí této spolupráce je v vzájemná komunikace a společné řešení problémů. Zástupci kolejních klubů řeší problémy ubytovaných studentů a předávají informace směrem k vedení SÚZ. Obě strany se pak společně snaží najít nejlepší řešení.