Výzva studentů Kampusu Dejvice

Výzva studentů Kampusu Dejvice

28. dubna 2019 11:19

S velkou vděčností vítáme chystané uzavření Technické ulice, hlavní pěší osy Kampusu Dejvice, autům.

Při vědomí nesmírné komplikovanosti celé situace ale důrazně apelujeme, aby tento krok nezůstal jen výkřikem do tmy a následovalo ho kýžené jednání všech zainteresovaných stran, tedy vlastníků pozemků v kampusu a z něj plynoucí další potřebné kroky.

Žádáme, aby pěší zóna nebyla jen dvouměsíčním experimentem, ale trvalou změnou a předzvěstí dalšího zlepšení podmínek pro život, práci a studium v kampusu.

Žádáme, aby na vyhlášení pěší zóny v Technické navázala citlivá a uvážlivá úprava terénu a stávající zeleně tak, aby se z užitkového koridoru mezi metrem a učebnou stala pulsujícím korsem s meandrem odpočinkových zón v okolí hlavních vstupů do budov.

Vymezujeme se proti záměru pokácení vzrostlých sakur v Technické, který považujeme za barbarský a v horizontu příští dekády zcela neopodstatněný.

Žádáme hl.m. Prahu, aby přijala zodpovědnost za místo, kde sídlí její nejprestižnější vysoké školy z oblasti technických oborů a připojila se k memorandu o společném zájmu z r. 2015, které již podepsaly všechny zde působící instituce a hostitelská městská část Praha 6.

Žádáme dosavadní signatáře Prahu 6, NTK, ČVUT v Praze, VŠCHT Praha, ÚOCHB AV ČR a KTF UK, aby konečně usedli k jednacímu stolu a definovali konsensuálně územní hranice kampusu.

Žádáme výše uvedené autority, aby změnily kampus z pouhého místa na mapě v instituci s právní subjektivitou a jasným financováním a ustanovili pracovní skupinu zastřešenou autoritou hlavního architekta kampusu, zodpovědnou za implementaci již existující koncepce rozvoje a revitalizace a otevřeli tak cestu ke koncepčnímu řešení palčivých problémů.

Voláme po tom, aby vzhled a funkce veřejných prostor v kampusu odpovídala významu zde sídlících institucí a potřebám studentů.

Kdo jsme

Jsme studenti a zaměstnanci Kampusu Dejvice. Jsme budoucnost českého technického vzdělávání a výzkumu, kybernetiky, robotiky, energetiky, architektury, léčiv, elektrotechniky, stavebnictví, nano- a mikrotechnologií, potravinářství, materiálového i strojního inženýrství, technologií ochrany prostředí, pámatek i bohosloveckých autorit této země. Kombinovaný potenciál KD je nezměrný. Každoročně hostíme stovky významných návštěv z domova i zahraničí, naší špičkovou vědou se pyšní celá země.

I když kampus má sloužit zejména studentům, nejedná se o uzavřený prostor, ale o součást města s těsným sousedstvím obytných domů, místo procházek rodin s dětmi i seniorů. Jak ale vypadá prostor, který sdílíme? Původní nikdy nenaplněný vizionářský odkaz arch. Antonína Engla je znehodnocen desítkami let zanedbané údržby. Rozvrácený mobiliář, zeleň bez konceptu, bez péče, zanedbaná umělecká díla, do očí bijící nevyužitá hluchá místa, chybějící urbanistická návaznost jednotlivých územních celků a komunikací, roztříštěnost a odtrženost. Je navíc celá řada prvků, které v areálu zcela chybí: posezení, pitné fontány, nádoby na tříděný odpad, obchod (večerka), piknikové a grilovací místo, workoutové hřiště a sportoviště, místo pro májku/vánoční stromeček, hudební zkušebna, kvalitní a zdravá pobytová zeleň, jednotný navigační systém a označení budov…

Chceme, aby unikátní a progresivní projekty našich institucí nebyly v přímém kontrastu s místem, kde se zrodily, a ostudou před našimi mezinárodními partnery. Kampus Dejvice není jen křižovatkou, ale prostorem pro život, studium a práci desetitisíců lidí. Slibů a příslibů dostal už mnoho, chceme jasný akční plán.

Ceníme si snah MČ P6, která nám naslouchá i přes fakt, že většinu studentů a zaměstnanců KD netvoří obyvatelé P6. Prahu 6 vnímáme jako svůj domov ale věříme, že význam našich univerzit a ústavů sídlících v kampusu daleko přesahuje její hranice a zaslouží si proto pozornost a péči hlavního města.

Autor: