O nás

O nás

„NECHŤ PRO VŠECHNA X Z MNOŽINY VŠECH KLUBŮ PŘI ČVUT EXISTUJE PRÁVĚ JEDNA ZASTŘEŠUJÍCÍ, SDRUŽUJÍCÍ A SJEDNOCUJÍCÍ PLATFORMA, PAK PRÁVĚ TUTO PLATFORMU NAZÝVÁME STUDENTSKOU UNIÍ.“

Vysoká škola je nejen místo pro studium neboli, jak zákon říká, “soustavnou přípravu na budoucí povolání”, ale také prostředím, které skýtá neomezené možnosti. Studentská unie ČVUT (SU ČVUT) umožňuje všem realizovat své sny, pořádat akce, bavit se, cestovat, tvořit, odpočívat, vzdělávat se, sportovat a dělat spoustu dalších věcí. Studentská unie ČVUT je studentská organizace s pestrou škálou klubů a velkou nabídkou nejrůznějších aktivit. Zároveň je to nezávislá organizace s vlastním řízením, strukturou, pravidly a posláním. Je realizací společných zájmů mnoha lidí. Každý člen se může aktivně či pasivně zapojit do dění a prožít tak svůj studentský život naplno.

Studentskou unii tvoří spousta různých klubů, které organizují mnoho pravidelných a ještě více nahodilých aktivit od sportovních klání, přednášek, hudebních festivalů, přes menší akce až po nejrůznější kurzy.