Vyhlášení studentské soutěže o návrh řešení prostor studentského klubu Celetná

Vyhlášení studentské soutěže o návrh řešení prostor studentského klubu Celetná

4. června 2015 20:19

Univerzita Karlova v Praze vyhlašuje architektonickou soutěž o návrh řešení prostor Studentského klubu Celetná.

Předmět soutěže

Předmětem soutěže je zpracování architektonického návrhu prostor Studentského klubu Celetná (dále jen SKC). Cílem je vyřešit fungování klubu ve stávajících prostorech a možnost jeho případného rozšíření o další místnosti, spolu s napojením na kongresového zázemí sousedícího hotelu. V rámci soutěže by účastníci tedy měli zpracovat dvě varianty návrhu – první počítající se stávajícími prostory klubu a druhou, znázorňující jak by klub mohl fungovat v případě budoucího rozšíření o další prostory. Schémata s označenými místnostmi a bližší informace o provozu klubu naleznete v podkladech k soutěži (viz níže).

Účel a poslání soutěže

Účelem a posláním soutěže je nalézt a ocenit nejvhodnější řešení předmětu soutěže, která splní požadavky vyhlašovatele, obsažené v soutěžních podmínkách a v soutěžních podkladech.

Účastníci soutěže

Soutěž je určena pro studenty a čerstvé absolventy studia oborů se zaměřením na architekturu nebo design. Soutěže se mohou účastnit jednotlivci i týmy s maximálně 5 členy.

Registrace

Registrace je možná u sekretáře soutěže na e-mailové adrese …, a to do půlnoci dne 14. 6. 2015.

Dotazy a prohlídka prostor

Případné dotazy lze směřovat na sekretáře soutěže ( … ).

Soutěžící mají možnost prohlídky prostor v rámci běžného provozu SKC kdykoliv do 30. 6. 2015 (přes léto je klub zavřený). Výjimkou jsou termíny, během kterých je SKC rezervován pro pořádání akcí. Informace o provozní době klubu a jeho obsazenosti lze nalézt na jeho webových stránkách (http://studentskyklubceletna.cz/). Prohlídku je třeba předem domluvit s provozním klubu (Martin Krátký, …).

Uzávěrka soutěže

Termín odevzdání vytvořených návrhů je 16:00 hod. dne 31. 8. 2015. Všechny soutěžní návrhy posoudí odborná porota na hodnotícím zasedání, jehož přesné datum bude stanoveno v průběhu soutěže.

Ceny

  1. cena se stanovuje ve výši 10 000,- Kč
  2. cena se stanovuje ve výši 5 000,- Kč
  3. cena se stanovuje ve výši 3 000,- Kč

Zvláštní cena podle hlasování studentů UK – stanovuje se ve výši 3 000,- Kč

Plné znění soutěžních podmínek je k dispozici zde. Soutěžní podklady potom naleznete zde.

Obsah soutěžních podkladů:

  • P.01 Půdorys klubu (formát .pdf/.dwg)
  • P.02 Fotodokumentace
  • P.03 Půdorysné schéma využitelných prostor (formát .pdf)
  • P.04 Požadavky na vybavení klubu

Informace o provozu klubu naleznete na:

http://studentskyklubceletna.cz/

www.facebook.com/pages/Studentský-klub-Celetná/538876889562510

Autor: