Prohlášení studentů

Prohlášení studentů

17. listopadu 2014 9:00

My, zástupci studentských organizací a SK RVŠ, organizátoři akce Znovu zvonit klíči, se distancujeme od chování některých účastníků dnešního pietního setkání na Albertově. Akce měla především uctít památku studentů z let 1939 a 1989 a hodnoty a ideály moderního demokratického systému. Účastníci nenechali promluvit rektora Univerzity Karlovy ani přímé účastníky demonstrace ze 17. listopadu 1989.

Nechceme nikomu upírat svobodu projevu, 17. listopadu právě v den, který je se svobodou a demokratickými ideály tak spojený, avšak pokud někdo nesouhlasí se současnou politickou situací, měl možnost se dnes zúčastnit jiných akcí, které byly k vyjádření těchto názorů určeny.

Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se zúčastnili pietních aktů před Hlávkovou kolejí a v Žitné ulici, a kteří tímto důstojně uctili Mezinárodní den studentstva – Den boje za svobodu a demokracii.

V Praze dne 17. listopadu 2014.

Daniel Thibaud, SK RVŠ

Václava Sedlmajerová, SU ČVUT

Hynek Roubík, AS ČZU, SK RVŠ

Pavlína Novotná, SK AS VŠCHT Praha

Martin Holý, SK AS UK

Stanislav Jeřábek, Ladislav Lázňovský, SK AS ČVUT

Jiří Sokol, student PřF UK

Marie Dvořáková, student FD ČVUT

2014_17_11_Prohlaseni_studentu.pdf

Autor:
Pavel Valach
Pavel Valach IT manažer 2019–2021