Centrum spolků, studentů a absolventů UK

Centrum spolků, studentů a absolventů UK

O Centru

Centrum se snaží zejména zastupovat studentské spolky a organizace (bez vlastní právní subjektivity) v komunikaci s Univerzitou.

Centrum poskytuje poradenství a servis v otázkách čerpání jednorázových finančních podpor na zájmové činnosti studentů na univerzitě a na fakultách.

Centrum se může stát garantem a spolupořadatelem zájmových činností studentů ze studentských organizací, kteří z podstaty věci (nemají vlastní právní subjektivitu) nemohou žádat univerzitu o finanční podporu.

Centrum funguje jako rozcestník univerzitních studentských akcí, které aktivně propaguje a informuje o nich.

Centrum se nesnaží organizovat vlastní události, nýbrž pomáhat v této činnosti spolkům.

Centrum může též poskytnout zázemí a další záležitosti. Centrum je partnerem spolků při komunikaci se všemi částmi univerzity (KaM, IPSC, CPPT, ÚVT apod.).

Facebook