Prohlášení k návrhu nových ceníků SÚZ ČVUT

Prohlášení k návrhu nových ceníků SÚZ ČVUT

20. února 2023 18:22

Prohlášení vedení Studentské unie ČVUT k návrhu nových ceníků SÚZ ČVUT

Prohlášení vzniklo ve spolupráci s předsedou Rady studentských samospráv SU ČVUT Jiřím Novotným, který v rámci své agendy zastupuje SU ČVUT při jednáních se Správou účelových zařízení ČVUT v Praze (SÚZ ČVUT) a na kterého se můžete obracet v případě dotazů v této věci.

Dne 14. 2. 2023 byly ze strany SÚZ ČVUT předloženy k projednání do Akademického senátu ČVUT (AS ČVUT) nové ceníky kolejného s předpokládanou platností od 1. 3. 2023. Tento náhlý krok vyvolal mezi ubytovanými nejen z řad členů SU ČVUT značný pocit nejistoty a nevole. Z toho důvodu cítíme povinnost vydat v této věci prohlášení, popisující náš postoj k výše uvedenému.

Na úvod bychom rádi uvedli na pravou míru postavení SU ČVUT v této věci. Ačkoli se zvyšování kolejného týká do velké míry našich členů, naše pravomoci jsou v této nepříjemné záležitosti velmi omezené. Zjednodušeně řečeno nedisponujeme žádnými přímými prostředky, které by mohly zvrátit či upravit platnost nových ceníků, se kterými ani v obsahu, ani ve formě, kterou jsou momentálně představovány a schvalovány, jako vedení SU ČVUT nesouhlasíme.

Pravomoc v této záležitosti leží na straně AS ČVUT. To znamená, že návrh nových ceníků kolejného bude 22. 2. 2023 projednán AS ČVUT, který může mít připomínky a oficiálně vyžadovat dokumenty, ale ceník pouze projednává nikoliv schvaluje nebo neschvaluje. Exekutivní pravomoci v této záležitosti leží na Rektorovi ČVUT a Řediteli SÚZ ČVUT. Chceme vás ujistit, že všichni akademičtí senátoři, s nimiž jsme nové ceníky probírali, si plně uvědomují vážnost situace, jak na straně zvyšování nákladů pro studenty, tak na straně ekonomické udržitelnosti fungování SÚZ ČVUT. Upřímně řečeno, odhlédneme-li od formy a rychlosti, se kterou jsou nové ceníky představovány a schvalovány, tak o nich nelze říct, že by byly zvýšením cen zcela mimo ekonomickou realitu, a to i vzhledem k povinnosti SÚZ ČVUT hospodařit s vyrovnaným rozpočtem a zajišťovat pro studenty celou řadu služeb i v letech s takto turbulentním děním.

Doposud se nám vždy osvědčilo udržovat se SÚZ ČVUT intenzivní, moderovanou a věcnou komunikaci. I v tomto případě věříme, že to je cesta, kterou se nám podaří najít ze všech neideálních řešení to nejlepší pro studenty. Tento způsob řešení problémů sebou ale nese několik nevýhod. Jednak tu, že se neodehrává ve veřejném prostoru (např. na sociálních sítích), což může vést ke zdání, že jsme jako SU ČVUT nečiní. Dále pak tu, že tím, jak se vždy snažíme zajistit si se zainteresovanými stranami co možná nejlepší přehled o situaci, může zase dojít ke zdání neúměrného zpomalení celého procesu hledání řešení.

K tomu bychom rádi ještě jednou zdůraznili, že při hledání nejlepšího možného řešení je dle našeho přesvědčení (a to i přes pochopitelnou frustraci zejména obyvatel strahovských kolejí), nejdůležitější vést mezi všemi zainteresovanými stranami kultivovanou debatu a nevykopávat mezi sebou ještě širší příkopy.

Pokud by měly být zmíněny i konkrétní kroky, které jsme v této věci jako SU ČVUT podnikli, tak by mělo být uvedeno deklaratorní usnesení Studentského Parlamentu Studentské unie ČVUT 2023-02-05. V tomto usnesení jsme se snažili zabránit opakování výše uvedeného způsobu představování a schvalování nových ceníků a zároveň jsme navrhli nástroje, které by v budoucnu mohly zlepšit prostředí na kolejích ve správě SÚZ ČVUT. Zde by bylo vhodné uvést, že zlepšení prostředí na kolejích prostřednictvím investic ze strany SÚZ ČVUT musí předcházet vyřešení problémů s jejich neúčelností, na kterou poukazuje celá řada obyvatel kolejí na příkladech oprav a údržby společných prostor. Usnesení také vyvolalo ohlas mezi některými děkany, kteří, vědomi si pokulhávání ČVUT v kvalitě ubytování svých studentů oproti jiným pražským univerzitám, se již začali zabývat možnostmi a dostupnými nástroji, které v této věci mohou použít (např. rozšíření účelových stipendií).

Chceme vás všechny ujistit, že celou situaci ve vedení SU ČVUT bedlivě monitorujeme, jsme v kontaktu s Komisí pro SÚZ ČVUT, AS ČVUT, SÚZ ČVUT a dotčenými členy SU ČVUT a chceme si udržet roli spolehlivého prostředníka, který bude racionálně hájit zájmy všech našich členů a ubytovaných studentů, jak vůči SÚZ ČVUT, tak vůči komukoli jinému.

Závěrem nám dovolte připomenout, že se 1. 3. 2023 od 18:00 bude ve Strahovské menze konat veřejné jednání se zástupci SÚZ ČVUT. Využijme prosím tuto příležitost, i přes nešťastné načasování jednání, jako možnost podrobněji se seznámit s důvody SÚZ ČVUT, které vedly k předložení nového ceníku v takovéto podobě a rychlosti, a jako možnost vysvětlit náš pohled na věc, kvůli kterému s novým ceníkem nesouhlasíme. Prostor pro vaše názory, dotazy a podněty bude zajištěn!

Prohlášení ke stažení zde.


pozn.: Prohlášení bylo doplněno o upřesnění pravomocí AS ČVUT a některých dalších orgánů univerzity.
Autor:
Michal Verbovský
Michal Verbovský PR manažer