Čestná členství

Čestná členství

Čestné členství může být uděleno fyzické osobě, jež významně přispěla k rozvoji a dosahování cílů Studentské unie ČVUT, na základě návrhu jiného člena Studentské unie ČVUT.

2018

2020

  • Marie Hoťková
  • Oldřich Štumbauer
  • Ondřej Hába

2021

  • Tomáš Gura
  • Jozef Šebák
  • Tomáš Drábek

2023

  • Stanislav Jeřábek
  • Milan Kurka
  • Jiří Hanuš
  • Michal Kothera