Opatření SU ČVUT na celouniverzitním seznamovacím kurzu zaČVUTění

Opatření SU ČVUT na celouniverzitním seznamovacím kurzu zaČVUTění

1. září 2020 9:25

Studentská unie ČVUT je organizátorem celouniverzitního seznamováku zaČVUTění, který probíhá ve dvou turnusech (1.–6. 9. 2020 a 7.–12. 9. 2020) s kapacitou 200 účastníků na jeden turnus.

Plně si uvědomujeme, že při takovém počtu účastníků by mohlo dojít k přenosu onemocnění COVID-19. Zdraví účastníků (studentů prvních ročníků fakult ČVUT) i instruktorského týmu jsou pro nás hlavní prioritou. I z tohoto důvodu jsme přijali a důsledně dbáme na dodržování následujících opatření v rámci průběhu celého kurzu.

Preventivní opatření

  • Účastníkům, kteří mají před odjezdem příznak jakékoliv nákazy, důrazně doporučujeme na zaČVUTění neodjíždět.
  • Po každém účastníkovi požadujeme čestné prohlášení o bezinfekčnosti.
  • Při nástupu do autobusu či příjezdu do chatové osady měříme každému účastníkovi tělesnou teplotu přesným infračerveným teploměrem. Při zjištění teploty přesahující 37,5 °C není účastník na seznamovací kurz vpuštěn.
  • Účastníkum doporučujeme omezit návštěvy staršího příbuzenstva po dobu 14 dní od seznamovacího kurzu.

Aktivní opatření

  • Účastníci mají povinnost nosit roušku během cesty autobusem a v uzavřených prostorách (např. během večerního programu).
  • Účastníkům i instruktorům je neustále k dispozici Anti-COVID desinfekce v rozprašovačích.
  • Účastníkům je důrazně doporučeno přivézt si svůj vlastní pohár, ze kterého budou pít jen oni.
  • Odložené nápoje a drinky na baru jsou vylévány, aby se zamezilo popletení sklenice.
  • Společné kouření tabákových výrobků je možné pouze s vlastním náustkem.

Respektování a dodržování výše uvedených opatření bude neustále kontrolováno širokým instruktorským týmem. Při hrubém porušení či nerespektování některých z aktivních opatření je účastník neprodleně vyloučen z celého seznamovacího kurzu.

Autor:
Milan Kurka
Milan Kurka PR manažer 2019–2021