Q&A: Aktuální situace na kolejích

Q&A: Aktuální situace na kolejích

25. února 2023 19:33

Společné vyjádření Studentské unie ČVUT a studentské komory Akademického senátu ČVUT k situaci na kolejích ve správě Správy účelových zařízení ČVUT

V návaznosti na dění aktuálního týdne, kdy na základě dohody v Akademickém senátu ČVUT (AS ČVUT) ve středu 22. března nedošlo k projednání navrhovaného zvýšení kolejného, bychom níže všem zájemcům o ověřené informace společně shrnuli předpokládaný další postup ve věci a dále pak zodpověděli nejčastější otázky, se kterými se na nás ubytovaní obraceli.

Návrh ceníků se bude dále diskutovat. AS ČVUT si vyžádal další podklady a projednání nového ceníku bylo odloženo na příští zasedání AS ČVUT, které se bude konat 29. března. Návrh nového ceníku náhrad, který obsahoval paušální platbu za energie, byl již v pondělí z jednání AS ČVUT stažen předkladatelem. Systém plateb za elektrickou energii se bude taktéž dále diskutovat. V březnu budou stále platit původní ceníky.

Celá tato situace vyvolala řadu otázek mezi studenty a dalšími ubytovanými na kolejích. V rámci vedení Studentské unie ČVUT (SU ČVUT) se touto situací ve spolupráci s Komisí pro SÚZ AS ČVUT (KSÚZ) aktivně zabýváme. Na základě stále se opakujících otázek jsme společně připravili odpovědi na nejčastější z nich.

Proč se vůbec uvažuje o opětovném zdražení kolejí?

V současnou chvíli se Správě účelových zařízení ČVUT (SÚZ ČVUT) zvyšují provozní náklady (energie, platy, služby atd.). Z důvodu nutnosti sestavit vyrovnaný rozpočet SÚZ ČVUT navrhnul zvýšení příjmů zdražením kolejného s tím, že již nemůže dělat další úsporná opatření, neboť je již implementoval během COVIDu. AS ČVUT si vyžádal další podklady o hospodaření SÚZ ČVUT, a bude se dále ověřovat, zda a o kolik musí SÚZ ČVUT zvýšit částky účtované ubytovaným. Zástupci studentů z řad SU ČVUT i AS ČVUT byli a budou na těchto jednáních přítomni.

Proč se řeší změny ohledně energií?

České vysoké učení technické v Praze včetně SÚZ ČVUT mělo v minulosti zafixovanou cenu za elektrickou energii, která se dlouhodobě neměnila. V letošním roce ČVUT vysoutěžilo cenu elektrické energie v tzv. spotovém režimu. To znamená, že cena za energii se může měnit každý měsíc. V závislosti na vývoji na trhu může klesnou či stoupnout (ale pouze do výše zastropované Vládou ČR). Tím, že se ČVUT nesmí obohacovat z přeprodeje elektřiny studentům, je potřeba vyřešit způsob jejího správného účtování, a proto SÚZ ČVUT původně navrhl paušální platbu.
Na základě diskuse na KSÚZ za přítomnosti zástupců studentů z řad SU ČVUT i AS ČVUT a po opětovné diskusi s patřičným orgánem státní správy bylo objasněno, že toto není jediná legislativně možná cesta a SÚZ ČVUT navrhovanou změnu stáhl. O formě způsobu plateb za elektřinu v novém spotovém režimu se bude dále jednat. Budeme se snažit dohlédnout na to, aby případný nový způsob byl co nejférovější pro všechny ubytované.

Stav kolejí je špatný. Co se s tím bude dělat?

Stav kolejí není zdaleka ideální a zásadní investice do kolejí delší dobu chybí. Současný stav je důsledkem celkového přístupu k ubytování v posledních desetiletích a finance na budoucí revitalizaci nemohou být vybírány ze současného kolejného. AS ČVUT aktuálně jedná o možných formách externího financování revitalizace kolejí tak, aby se s ní dalo začít v blízké době. Se zajištěným financováním bude celý proces revitalizace trvat několik let, kdy se budou postupně revitalizovat jednotlivé koleje, popřípadě kolejní bloky. Budeme dohlížet na to, aby se tyto případné investice jasně a pozitivně promítly do kvality života ubytovaných, a to zejména ve společných prostorách. Vedení SU ČVUT se snaží zajistit, aby budoucí revitalizace prostor byly konzultovány s jednotlivými kolejními kluby SU ČVUT co nejdříve.

Jak se pomůže studentům, kteří se v důsledku zdražování všeho dostanou do tíživé situace?

V rámci diskusí zástupců studentů s vedením ČVUT jsme samozřejmě diskutovali i pomoc studentům, kteří se v důsledku zdražování dostanou do tíživé situace. Na základě diskuse s děkany a rektorem jsme došli k jednohlasné shodě o poskytnutí pomoci těmto studentům. Pokud by se nějaký student dostal do tíživé ekonomické situace, může si požádat o pomoc formou účelového stipendia. Tato možnost není myšlena jako kompenzace celospolečenského zdražování, jedná se však o účelovou pomoc těm studentům, kteří by v důsledku zdražování nebyli schopni situaci zvládnou jinak, například tak, že by byli nuceni ukončit studium.

Co bude dál? Nedojde tedy ke zdražení kolejného?

V tuto chvíli se problematikou, společně s vedením SÚZ ČVUT a ČVUT, dále zabýváme a pokusíme se najít to nejlepší možné řešení pro všechny. Vzhledem k ekonomickému vývoji v celé společnosti k nějakému zdražení téměř jistě bude muset dojít. Dohlédneme ale na to, aby nedošlo k většímu než nezbytně nutnému zdražení, a aby s prostředky bylo hospodárně naloženo.

Závěrem připomínáme, že 1. března proběhne v menze na Strahově veřejná debata k současné situaci na kolejích, tedy nejen k uvažované změně ceníků kolejného.
Do té doby se můžete se svými dotazy či podněty obracet přímo na předsedu Rady studentských samospráv Jiřího Novotného na emailové adrese jiri.novotny@su.cvut.cz, který je v úzkém kontaktu s KSÚZ a SÚZ ČVUT.

Dokument ke stažení zde.

Autor:
Michal Verbovský
Michal Verbovský PR manažer