Masařka

Základní varianta

Vektorová grafika Rastrová grafika