Fakulty a ústavy ČVUT

Fakulty a ústavy ČVUT

  • studenti
  • kluby
  • aktivity
  • vzájemná komunikace

Studentská unie ČVUT se snaží pracovat se studentskými skupinami individuálně. Proto úzce spolupracuje přímo s fakultami a ústavy ČVUT. Spolupráce nejčastěji probíhá prostřednictvím studentských klubů působících na fakultách. Kluby zajišťují podporu studentů a realizují volnočasové aktivity. V spolupráci s fakultami tak zajišťují příjemné studijní prostředí.