+/-FEL

+/-FEL

Zájmový klub

Klub +/-FEL působí na Fakultě elektrotechnické ČVUT a spojuje její aktivní studenty, kteří například pomáhají prvákům při nástupu na fakultu úvodní akcí Help!, organizují mnoho různorodých akcí pro studenty FEL, například Den zájmových klubů na FELu, Vánoce na FEL nebo pomáhají na fakultních akcích jako je Den otevřených dveří. Díky klubu +/-FEL vznikl také časopis Felegram, do kterého přispívá několik redaktorů a vydávají společně tematické články.

Web: pm.fel.cvut.cz
FB: @PlusMinusFEL
IG: @plusminusfel