Meziklubovky 2023/24

Meziklubovky 2023/24

16. července 2024 4:04

Meziklubovky 2023/24 | GERONTO EDITION

Paní Zdena (86 let; vdova) se rozhodla, že chce zakázat internety, což by pro Studentskou unii znamenalo jistou zkázu. Jako kluby SU se proto musíme spojit, abychom porazili tuto společnou hrozbu. Musíme dostat paní Zdenu zpět pod kořen, jejího přirozeného nepřítele, a zničit její zpátečnickou mentalitu. Abychom toho dosáhli, potřebujeme zjistit o paní Zdeně co nejvíce informací. Díky tomu budeme mít nakonec nejlepší šanci na úspěch. Musíme se dostat do počítače paní Zdeny a smazat její řetězové e-maily a facebookový profil.

První hra: Klidný život seniora

V první hře měly kluby SU za úkol zúčastnit se špionážní mise v seniorském klubu s názvem operace Rozkvět, která proběhla na Bubenečské koleji. Kluby musely infiltrovat běžný život našeho úhlavního nepřítele, paní Zdeny, aby zjistily její skutečnou identitu, kterou doteď znaly jen z internetových diskusních fór. Nejlepšími infiltrátory se stali členové klubu Čajovna, kteří svým zašlým vzhledem vzniknuvším trvalým vystavení tabákovému kouři dokázali přesvědčit obyvatele domu o svém pokročilém věku.


Výsledky 1. hry:

1. Klub Čajovna
2. eFDrive
3. FK BION
4. Buben
5. zaČVUTění
6. BEST
7. Silicon Hill


Událost

Instagram

Druhá hra: Hledání ztraceného mládí

Ve druhé hře musely kluby SU zjistit, kde paní Zdena bydlí. Z pobytu v seniorském klubu se kluby dozvěděly, že paní Zdena na jednom ze svých oblíbených míst v Dejvicích ztratila náramek se svojí adresou. Po mnohých útrapách naštěstí tento vzácný klenot kluby objevily a zjistily, že paní Zdena bydlí jako věčná studentka na Strahově na bloku 6 v suterénu.

Nejlepšími hledači se staly členové klubu Silicon Hill. V těsném závěsu za nimi se umístil klub BEST, který se projevil jako nejvíce kreativní ve výběru dopravních prostředků, kdy popelnice a ani tažný vozík nezůstaly ušetřeny jejich divokým přesunům. Naopak, týmy eFDrive a ESN ukázaly, že v životě jde někdy spíše o cestu než-li cíl a že sdílená dobrodružství s přáteli z SU jsou to, co dělá hledání zábavným. Nakonec nešlo opomenout osamoceného hrdinného bojovníka z klubu Pod-O-Lee, který navzdory pozdnímu startu hru také dokončil.


Výsledky 2. hry:

1. Silicon Hill
2. BEST
3. IAESTE
4. eFDrive (sdílené místo)
4. ESN (sdílené místo)
6. GALIBI
7. POD-O-LEE


Událost

Instagram

Třetí hra: Babiččiny dobroty

Po prvních dvou hrách kluby SU už věděly, kde se nachází jejich cíl a kde bydlí. Předtím než mohly provést partyzánský útok a zničit paní Zdeně profily na diskuzních fórech šířící řetězové e-maily, musely se s ní ještě spřátelit, aby se mohly vkrást do jejího bytu.

Jak se však nejjednodušeji spřátelit? Sdílením společné vášně! A co může spojit důchodce s mladým studentem? Ukázalo se, že nakupování ve slevách a následné vaření.

Nejvíce zazářilo kuchařské umění obyvatel Strahova. Následně i další kluby předvedly zajímavé výtvory, avšak nic se nemohlo vyrovnat rizotu hromadného ničení, které vzešlo z rukou členů klubu eFDrive a které straší mnohé organizátory dodnes.


Výsledky 3. hry:

1. Silicon Hill
2. IAESTE
3. GALIBI
4. FK BION
5. eFDrive


Událost

Instagram

Finálová hra

Ve velkém finále bojovaly jednotlivé kluby s časem. Tím, že se kluby SU po předchozích hrách už úspěšně vloudily do přízně paní Zdeny, vznikla šance provést již dlouho plánovaný partyzánský útok. Milou lstí, kdy zástupci klubů slíbili paní Zdeně, že ji pomůžou s nákupem a půjdou napřed, se naskytla možnost vloupat se do jejího pokoje, dostat se do jejího počítače, smazat její profily na diskuzních fórech šířící řetězové e-maily, zničit disky a nakonec smazat zálohy.

Aby však toto vše bylo možné provést, museli být ochránci zájmů naší milované SUnie velmi rychlí. Jednotlivé kluby postupně závodily v nošení nákupů, hackování pomocí kreativního tvoření a v nošení vody na zničení paměťových disků. V těchto jednotlivých disciplínách využívaly kluby různých předmětů, které si mohly volit v pořadí podle toho, jak se jim dařilo v předchozích hrách.

Jako finální disciplína bylo postavení vysílací věže, která umožnila vyslat signál a smazat případné zálohy. Celkově nejrychlejším a nejúspěšnějším klubem, který dokázal postavit nejvyšší vysílací věž v omezeném čase, se stal klub Silicon Hill. Díky tomuto úspěchu byl vybrán pro provedení mise a stal se vítězem letošních meziklubových her.


Finální výsledky

1. Silicon Hill
2. IAESTE
3. GALIBI
4. BEST
5. POD-O-LEE
6. eFDrive


Událost

Instagram

Autor:
Michal Verbovský
Michal Verbovský PR manažer