Erasmus Student Network CTU in Prague

Erasmus Student Network CTU in Prague

Externí klub

ESN CTU (Do roku 2023 ISC CTU) již přes 25 let pomáhá vytvářet mezinárodní komunitu na ČVUT složenou ze zahraničních studentů programu Erasmus+, mimoevropských dohod, anglicky mluvících full-time studentů a samozřejmě studentů místních.

Buddy program

Naší stěžejní aktivitou je Buddy program založený na principu ‘students helping students‘, který je pro nás, místní studenty, skvělou příležitostí jak se seznámit s cizinci přijíždějícími na ČVUT, procvičit si cizí jazyky a připravit se na případný vlastní pobyt na zahraniční univerzitě.

Naše aktivity

Kromě toho pořádáme pro zahraniční i místní studenty každý týden řadu akcí – namátkou třeba Culture Evenings, Cafe Lingea, řadu výletů a mnoho dalších. Rádi tě na nich uvidíme a jestli budeš chtít, můžeš nám pomoct i s jejich organizací. Pořádáme akce od menších posezení přes soutěže pro několik týmů až po velké celodenní výlety za krásami Čech. Zapojit se můžeš také do bezplatných jazykových kurzů vyučovaných přijíždějícími studenty.

Web: esn.cvut.cz
FB: @esn.ctu.prague
IG: @esn.ctu