Spolek posluchačů architektury

Spolek posluchačů architektury

Externí klub

Spolek posluchačů architektury (SPA) je svobodnou a nezávislou organizací otevřenou všem, kteří se chtějí aktivně podílet na tvoření studentského života na Fakultě architektury ČVUT v Praze.

SPA usiluje o neustálé zvyšování kvality studia a systému výuky na fakultě, zároveň se snaží přiblížit tvorbu ještě studující generace architektů a designérů veřejnosti. Mezi hlavní aktivity spolku patří sdílení zkušeností mezi studenty, pedagogy i lidmi z praxe, pořádání diskuzí, workshopů, výstav a exkurzí, stěžejní akcí je soutěž Olověný Dušan, která přináší externí pohled na výuku na fakultě a oceňuje studentskou práci.

Web: www.spa-fa.cz
FB: @spolekposluchacuarchitektury
IG: @spa_fa_cvut